VietinBank – Chi nhánh  Nguyễn Trãi, Hà Nội 

Chủ Tài Khoản: Nguyễn Văn Quý 

Só Tài Khoản:  105001361627

Techcombank – Chi nhánh Trương Định , Hà Nội 

Chủ Tài Khoản: Nguyễn Văn Quý

Số Tài Khoản:  19030525852889 

Vietcombank – Chi nhánh Nam Hà Nội , Hà Nội 

Chủ Tài Khoản: Nguyễn Văn Quý 

Số Tài Khoản:  0971000008614

AgriBank – Chi nhánh  Hà Thành , Hà Nội

Chủ Tài Khoản: Nguyễn Văn Quý

Số Tài Khoản:  1303206308034