Báo giá dịch vụ nhôm kính

Cửa nhôm kính: Cửa sổ, cửa đi, đố nhỏ : 600.000₫/m2
Cửa nhôm kính: Cửa sổ, cửa đi, đố to : 670.000₫/m2
Vách ngăn nhôm kính đố nhỏ : 470.000₫/m2
Vách ngăn nhôm kính đố to : 540.000₫/m2
Vách kính cường lực 10mm TEMPER : 570.000₫/m2
Vách kính cường lực 12mm TEMPER : 670.000₫/m2
Vách kính nhà vệ sinh 10mm TEMPER : 570.000₫/m2
Tủ nhôm kính chạn bếp kích thước 60*35 : 900.000₫/m2
Nhôm cao cấp Việt Pháp hệ 4400 : 1.200.000₫/m2
Nhôm cao cấp Việt Pháp hệ 4500 : 1.600.000₫/m2
A lu hộp kĩ thuật : 450.000₫/m

Ý kiến của bạn